Sáng ngày 13/01/2017, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng tài sản công được hình thành trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước”.
Ngày 14/02/2017  |Xem tiếp
Thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ, ngày 21/12/2016, tại Hà Nội, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã tổ chức Hội thảo Thông tin tuyên...
Ngày 22/12/2016  |Xem tiếp
Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 06/CTPH-MTTW-KHCN-LHHKHKTVN ngày 11 tháng 3 năm 2015 về việc giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI) về phát triển Khoa học và Công nghệ (KH&CN và) Luật KH&CN giữa Uỷ ban Trung ương Mặt trận...
Ngày 06/12/2016  |Xem tiếp
Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 06/CTPH-MTTW-KHCN-LHHKHKTVN ngày 11 tháng 3 năm 2015 về việc giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI) về phát triển Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Luật KH&CN giữa Uỷ ban Trung ương Mặt trận...
Ngày 06/12/2016  |Xem tiếp
Thực hiện kế hoạch rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, ngày 25/11/2016, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị...
Ngày 28/11/2016  |Xem tiếp
Ngày 31/10/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3267/QĐ-BKHCN về việc triển khai kế hoạch "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016".
Ngày 17/11/2016  |Xem tiếp
Sáng 09/11/2016, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật về Khoa học và Công nghệ (KH&CN); Hướng dẫn công tác duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008...
Ngày 11/11/2016  |Xem tiếp
Chủ đề Ngày Pháp luật năm 2016 được xác định là: “Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo...
Ngày 08/11/2016  |Xem tiếp
Ngày 17/10/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Bình Dương báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10/2016 và phương hướng hoạt động tháng
Ngày 02/11/2016  |Xem tiếp
Ngày 10/10/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tháng 10 năm 2016 và kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2016.
Ngày 27/10/2016  |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online: 431
Lượt truy cập: 149635