Thứ ba, 29/08/2017 09:00 GMT+7

Thông báo mời thầu Gói thầu “Nâng cao hiệu quả sản xuất và hiệu quả năng lượng nhà máy gạch bê tông khí chưng áp Viglacera, Bắc Ninh”

Tên bên mời thầu: Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam

Địa chỉ: Số 113 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.35560630                                      Email: bql.gkn@gmail.com

Mã số thuế: 0106784192

 

1. Tên gói thầu: Nâng cao hiệu quả sản xuất và hiệu quả năng lượng nhà máy gạch bê tông khí chưng áp Viglacera, Bắc Ninh

- Loại gói thầu: Tư vấn

- Nội dung chính của gói thầu: Mục tiêu của nhiệm vụ là tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng dây chuyền thiết bị, công nghệ sản xuất, năng lực quản lý, hiện trạng sử dụng năng lượng của Nhà máy Viglacera, đề xuất các giải pháp công nghệ và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và hiệu quả sử dụng năng lượng, tính toán khả thi kinh tế tài chính các giải pháp lựa chọn, hỗ trợ kỹ thuật và giám sát nhà máy thực hiện các giải pháp khuyến nghị..

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng, dự kiến bắt đầu từ tháng 9 năm 2017.

2. Tên dự án: Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam

3. Nguồn vốn: GEF/UNDP

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, nhà thầu là tư vấn cá nhân

5. Thời gian phát hành HSMT: từ  09 giờ 00, ngày 29 tháng 08 năm 2017 đến trước 16 giờ 00, ngày 08 tháng 09 năm 2017.

Các nhà thầu trong nước có quan tâm chuẩn bị, đóng quyển 04 bộ Hồ sơ dự thầu (gồm 1 bản gốc và 3 bản chụp) và nộp cho Ban quản lý Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”. Hồ sơ dự thầu (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) gồm:

- Thư dự thầu có đề ngày tháng và chữ ký của trưởng nhóm tư vấn;

- Văn bản thỏa thuận giữa các thành viên nhóm tư vấn, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu nhóm và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong nhóm;

- Đề xuất kế hoạch và phương pháp thực hiện gói thầu, trong đó nêu rõ phân công nhiệm vụ của từng thành viên nhóm tư vấn;

- Đề xuất chi phí ngày công chuyên gia và các chi phí khác nếu có;

- Lý lịch khoa học của từng thành viên nhóm tư vấn có chữ ký của người khai;

6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban quản lý Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”

Phòng 708, số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung  Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +8424.35560630    Email: bql.gkn@gmail.com

Và thông tin trên website của Bộ Khoa học và Công nghệ (www.most.gov.vn), mục “Thông báo”; website của Dự án: www.duangachkhongnung.vn, mục “Thông báo”.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Không áp dụng

9. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng

10. Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00, ngày 08 tháng 09 năm 2017

 

Hồ sơ dự thầu gửi về địa chỉ sau:

Ban quản lý Dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam”

Phòng 708, số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung  Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +8424.35560630

Email: bql.gkn@gmail.com


Tệp đính kèm:

Thông báo mời thầu

Điều khoản tham chiếu

Nguồn: Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam

Lượt xem: 303

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)